Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2012

writerlove
5493 2d74
Reposted frommyname myname viaRikaFurude RikaFurude

October 22 2012

writerlove
1857 b74b
Reposted fromeklerrka eklerrka viaRikaFurude RikaFurude
writerlove
Jej życie było powolnym uświadamianiem sobie, że świat nie jest dla niej, a ona nigdy nie będzie jednocześnie szczęśliwa i uczciwa.
— Jonathan Safran Foer, Wszystko jest iluminacją
Reposted frompiksele piksele viaillusionist illusionist
writerlove
Lgnę do ludzi i im nie otwieram. Nieraz otwieram i żałuję. Nie cierpię zimna, czytam zachłannie o Antarktydzie. Skromność i nieprzyzwoitość. (…) Ale to grube przeciwstawienia. A są i cieńsze, wieloraksze, poplątańsze.
— Miron Białoszewski
writerlove
5498 8a7e
Reposted frommyname myname viavampire-diaries vampire-diaries
writerlove
5493 2d74
Reposted frommyname myname viavampire-diaries vampire-diaries
writerlove
writerlove
Czułam wstręt do samej siebie. Nie do innych. Chciałam stać się taka jak oni, chociaż wewnątrz czułam do nich głęboką pogardę.
— "Dziennik bulimiczki"
Reposted fromwerterowska werterowska viado-krwi do-krwi
writerlove

(via teamdelenaxi)
Reposted fromillusionist illusionist viado-krwi do-krwi
writerlove
8595 8a62
Reposted frominmyveins inmyveins viado-krwi do-krwi
writerlove
5617 87b3
Reposted frommyname myname viado-krwi do-krwi

October 19 2012

writerlove
Trzy słowa najdziwniejsze

Kiedy wymawiam słowo Przyszłość
pierwsza sylaba odchodzi już do przeszłości

Kiedy wymawiam słowo Cisza
niszczę ją

Kiedy wymawiam słowo Nic
stwarzam coś, co nie mieści się w żadnym niebycie
— Wisława Szymborska
writerlove
4369 45f2
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory
writerlove
4985 34d5
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory
writerlove
writerlove
2637 a7e9
3659 d62c
writerlove
writerlove
0827 354b
Reposted fromAvruk Avruk viamore-than-a-memory more-than-a-memory
writerlove
Czułam wstręt do samej siebie. Nie do innych. Chciałam stać się taka jak oni, chociaż wewnątrz czułam do nich głęboką pogardę.
— "Dziennik bulimiczki"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl